Jak to funguje

Přeprava zboží v civilizovaném světě funguje všude podobným způsobem. Ptáte se jak? Pokud je vedena správným způsobem, vždy a za každých okolností využívá palety . Na způsobu dopravy nezáleží – může se jednat o silniční dopravu, lodní dopravu nebo přepravu vlakem. Přepravovány mohou být konečné výrobky nebo materiál pro jejich výrobu, potraviny, polotovary, suroviny a […]

READ MORE